Fortsæt til samlet liste over akupunktur klinikker

Akupunktur, en alternativ behandlingsform

Akupunktur er en væsentlig del af traditionel kinesisk medicin (TCM), med rødder i daoistisk naturfilosofi, hvor de to modsatrettede kræfter yin og yang er i balance hos det sunde menneske. Er der ubalance så er mennesket sygt og kan bl.a. behandles med akupunktur og/eller andre traditionelle metoder.

Akupunktur-nåle påsat patients ryg

Stimulationen af akupunktur-punkterne genopretter energiubalancerne i livsenergien, kaldet Qi.

Akupunktur kan kaldes en pseudo-videnskab da teori og praksis i TCM ikke er baseret på videnskabelig fakta. Nogle omtaler derfor akupunkter som en form for kvaksalveri, selvom behandlingen bruges som supplement til vestlige medicin; også i vesten.

Der findes forskellige varianter opstået på baggrund af andre filosofier og teknikker, og kan variere afhængigt af hvor det praktiseres. Akupunktur er dog altid med brug af nåle.

Den akupunktur der praktiseres i Danmark er således ikke nødvendigvis identisk med den der praktiseres i Kina.

Videnskabelige studier af behandlingen giver inkonsistente resultater. Flere studier viser dog en positiv effekt i forbindelse med smertebehandling, men ingen længerevarende effekter af akupunktur.

Behandling med akupunktur synes ikke at have negative bivirkninger, med undtagelse af nogle hændelser hvor lunger blev perforeret af nåle og infektioner, der skyldes brug af ikke-sterile nåle. Dette skyldes antageligt manglende uddannelse af akupunktøren.

Heldigvis er de fleste akupunktører i Danmark RAB godkendte, som er en garanti for at den Registreret Alternative Behandler opfylder visse minimumskrav.

Indledning

Akupunktur er en behandling hvor der indsættes nåle i en patients krop. Nålene penetrerer huden på bestemte punkter på kroppen, og kan indsættes i forskellige dybde afhængig af punktet.

Erfaringer antyder at akupunktur kan hjælpe smerter og en række andre skavanker af forskellige art.

Lægefaglig forskning har dog ikke fundet evidens for akupunkturens virkning andet end ved nogle typer smerter.

Der er heller ikke fundet belæg for at traditionelle koncepter som qi, meridianer o.lign. og derfor har mange vestlige behandlere forladt troen på disse, selvom disse begreber var en væsentlig del af da det først kom til vesten.

De spirituelle elementer er stort set fjernet fra vestens udgave af behandlingen.

Det er usikkert hvordan virkningen er. Påstand spænder fra energi balance til neurologiske virkninger.

Pga. den uklare virkningsmåde er emnet kontroversiel.

Styrelsen for Patientsikkerhed advarede i 2017 mod brugen af brystakupunktur. Dette skete efter behandlere havde punkteret begge lunger hos flere patienter.

I Danmark bruges ikke så meget TCM som medicinsk akupunktur. Medicinsk akupunktur indikerer en tilpasning med med mindre fokus på TCM og fokus på medicinske diagnoser.

Både Japan og Korea har i århundreder brugt akupunktur baseret på andre filosofier, men andre punkter til følge. De forskellige lande har forskellige traditioner og akupunkter og der findes ikke en defineret standard for disse punkter.

Fremgangsmåde

Målet for en akupunktør er at balancere klientens energi. Til dette indsættes nåle bestemte steder på kroppen.

Dette påstås at fremme velbehag og måske kurere nogle sygdomme. F.eks. kan det afhjælpe hovedpiner, smerter, blodtryk, hoste og meget andet.

Traditionelt undersøger akupunktøren patienten og har en uddybende samtale med denne. Akupunktøren udarbejder en diagnose. Herefter bestemmer akupunktøren sig for hvilke punkter der skal behandles.

Hvordan virker det?

Kinesisk medicin forklarer at enhvers sundhed bestemmes af balancen mellem yin og yang som er en del af livskraften kaldet qi (chi). Sygdom skyldes ubalance mellem de to kræfter yin og yang.

Qi flyder gennem meridianer/stier i kroppen og kan tilgås gennem ca 350 akupunktur punkter i menneskets krop. Iflg kinesisk medicin findes er 12 energibaner/stier/meridianer

Ved at indsætte nåle i passende kombinationer forskellige steder, påstås at kunne bringe energi strømmene i balance igen.

Der er ingen bevis for at meridianerne eller energibaner eksisterer. Der findes dog undersøgelser der tyder på at det virker ved nogle tilstande.

Neuro-videnskab forsøger at forklare akupunktur ved at betragte akupunterne som steder hvor nerver, muskler og sener kan stimuleres. Stimuleringen øger bloggennemstrømningen og aktiverer kroppens naturlige smertestillere.

Det er vanskeligt at undersøge effekten. Nogle forsøg med forskellige grupper patienter viser at effekten af akupunktur svarer til placeboeffekten. Dvs samme positiv effekt som kalktabletter (placebo) men ikke så effektiv som rigtig medicin.

Brugen af akupunktur

Tysk forskning har vist at akupunktur kan afhjælpe migræne og visse typer hovedpine.

Andre undersøgelser typer på akupunktur afhjælper:

WHO har i 2003 publiceret en liste hvor akupunktur er effektiv mod bl.a.

Kan muligvis afhjælpe men mangler stædig forskning:

WHO fastslår at det muligvis kan afhjælpe forskellige infektioner som urinvejsinfektioner o.l.

WHO fastslår også at kun de enkelte landes sundhedsmyndigheder kan afgøre hvilke sygdomme akupunktur kan anbefales til .

Fordele

Fordele kan også være :

Sundhedsmyndigheder generelt anbefaler folk ikke at bruge akupunktur i stedet for en læge. Søg altid læge først .

Forventninger

Ifølge kinesisk medicin er akupunkterne placeret på de meridianer hvor energi qi løber.

Akupunktøren undersøger og vurderer patienten iog indsætter tynde sterile nåle i disse punkter. Der følger ofte råd til patienten om også at bruge urter.

Patienten sidder eller ligger på en af siderne afhængigt af hvor nålene skal indsættes. Nålene er sterile og bruges kun en gang. Ved hver nål føles en smule ubehag, men ikke decideret smerte.

Nogle gange kan nålen opvarmes eller der ledes strøm gennem efter indsættelsen. Nålene bliver indsat i 5 til 30 minutter.

Mellem 5 og 20 nåle bruges almindeligvis og varigheden er typisk 10 til 20 minutter men kan strække sig fra 5 til 30 minutter.

Antallet behandlinger varierer men forvent op til et par gange ugentligt i nogle måneder.

Der findes forskellige typer nåle der anvendes i forskellige kulturer. Japanske akupunktører bruger meget tynde nåle der bruges på hudens overfalde, ofte uden at penetrere huden. Ofte ved brug af et tynde rør der guider nålen. Dette har også bredt sig til Kina og vesten.

Koreanske akupunktører bruger ofte kobber-nåle og fokuserer på punkter på hånden

En 2014 gennemgang i Nature Reviews Cancer fandt at det var ligegyldig hvor nålene var placeret, eller om patienterne fik nåle indsat eller ej.

Med andre ord snyde-/placebo akupunktur havde samme positive effekt som rigtig akupunktur og i nogle tilfælde var det bedre. Flere studier antyder at nålene ikke behøver stimulere de traditionelt specificerede punkter eller at penetrere huden for at opnå den ønskede effekt.

Relaterede alternativer

En lidt lang liste over akupunktur baserede tekniker. Nogle gamle og andre helt nye og moderne.

Risici

Mulige risici er :

Rådet til akupunktur interesserede er at søge læge før behandlingen. Samme råd kan gives til alle der interesserer sig for komplementær behandling. Søg altid egen læge førs.

Hvordan findes en akupunktør?

Du kan nemt finde en akupunktør på denne side. I Danmark bruges SRAB godkendte behandlere bl.a. som sikkerhed for behandleren er seriøs. Spørger derfor gerne som vedkommende er RAB licenseret.

Prisen er ca 600 kr for første session. Efterfølgende sessioner 500 kr. Da det er et selvstændigt erhverv kan priserne variere.