Numerologi - en forklaring

mennesket i tallenes magt

Denne skrivelse giber forhåbentlig en enkel forklaring af grundlæggende numerologi, og hvordan du kommer frem til de forskellige tal og hvad tallene, også kaldet vibrationer, kan betyde for den enkelte. Fortolkningen af vibrationen(erne) overlades til numerologer og andre med forstand på den slags :)

Jeg har forsøgt at fjerne støj, forvirring og mystik der præger de fleste hjemmeside, blogs og bøger om emnet. Jeg håber der er skåret nok ind til benet så du som læser kan dane dig et overblik, og er rustet til selv stille spørgsmål til numerologerne. Man får nemlig meget sjældent konkrete svar på spørgsmål.

Sammen med de numerologiske beregninger der stilles til rådighed, kan oplysninger på denne side bruges til at skrive en udførlig psyko-numerologisk rapport helt gratis, hvis du har mod på det.

Numerologi links

God og nyttig information med google søgning efter numerologi

Numerologi - Wikipedia artikel
Numerology - Udførlig wikipedia artikel på engelsk.
Talmagi - Kort artikel om numerologi
Skeptica - Kritisk sund fornuft

Numerologer med navneskift og mersalg
Numerologisk Navneberegner - En Millicentt Rosamunde
Navneskifte: 5000 kr

Numerologisk Navneberegner - Estel og Johannnes Ehvass
Navneskifte :
7700 kr.)

Varigheden af ovenstående er ca 2 timer og timeprisen er hermed 2500 - 3850 kr. Pyhhhhhh

Om numerologi

Numerologi er en pseudovidenskab omhandlende troen og læren om tals særlige evner. Det handler om talmagi!

Numerologi er meget simpel og baseres på udregning af tværsum af bestemte tal tilknyttet en person eller begivenhed. Tværsum reduceres ved tværsum indtil et enkelt ciffer er tilbage. Tallet kaldes for vibrationen. Der er intet matematisk i beregningerne. Du skal kunne er at kunne lægge to tal sammen. Mere kompliceret er det ikke.

Vil du slippe for beregningerne, og dermed undgå fejl, så kig på numeroligske værktøjer efter den gratis numeroligsk navneberegner. Du kan også kopiere og bruge koden til beregneren på din hjemmeside. Du får nemlig PHP koden gratis med

Da navne på tal (variablerne) og fortolkningen af tværsum varierer mellem numerologerne, opstår ofte stor forvirring hos de "uindviede". Der er, i virkeligheden, kun en håndfuld variabler du skal kende, men hver variabel kan have rigtig mange navne, også os samme numerologi.

Systemer

Hver bogstav tilknyttes et tal som kan være forskellig fra system til system. Tallene går fra 1 til 8 eller 9, afhængig af systemet. Tallene siges at representere vibrationer.

Husk at at bogstaver som i,j og v,u,w først opfattedes som selvstændige bogstaver i 1700 tallet.

Bailliet, Phytagoras, Agrippinske systemet opstod så sent som i 1880'erne og er meget simpelt. Det er blot en nummereret sekvens af bogstaver . Danske bogstaver kan lægges i enden eller konverteres til ae, oe, aa. Dette afhænger af numerologen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z æ
ø å

Gematria,"Oldtidens system", Kaldæisk er et noget ældre system baseret på fonetik og lydenes vibrationer. Bemærk det logiske i at y, i og j samt v,u og w er de samme lyde i det oprindelige latinske alfabet, har samme værdi i dette system.

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e u o f
i k g m h v z p
j r l t n w
q s x
y

Jeg anser det sidste system som det mest logiske system når vægten nu er på vibrationer. Til gengæld forstår jeg ikke hvorfor man ikke har et særskilt system for hvert sprog da udtalen er vidt forskellig mellem sprogene.

Variablerne

Disse tals tværsum udtrykker vibrationer som beskrives med både positive og negative egenskaber.

SKÆBNETALLET - det du skal lære i livet.

eller livslektien, karaktertallet

Består af tværsummen af fødselsdatoen. Tallene - dd mm åååå - summeres og reduceres til man har et enkelt tal Er du født den 21 07 1976 så er din livslektie : 2+1+7+1+9+7+6 = 33 som kan reduceres yderligere til 6.

FØDSELSTAL - den du er født som; dit udgangspunkt.

eller Beregnes ud fra fødselsdatoen. Er du født den 21 så er det 3. Er det den 31 så er det 4. Tallet fortæller om din grundlæggende personlighed og evner. Din opgave er at udvikle disse i den retning du ønsker. Tallet er dit "udgangspunkt" og bestemer hvor du starter fra men ikke hvor du ender.

VÆSENSTALLET - dine evner og muligheder.

eller evner

Tallet fortæller om dine muligheder og evner og dine talenter og udtryk i denne fysiske verden. Beregnes fra dåbsnavnet. . Hedder du Ib Stahl er dine tal : 9+2+1+2+1+8+3=26 som kan reduceres yderligere til 8

KONSONANTTALLET - hvordan din personlighed opleves

eller indtrykstallet, udtrykstallet, personlighedstallet

Udregnes ved at tage tallene tilknyttet konsonanter i navnet og summere og reducere om angivet tidligere. Eksemplet med Ib giver:2+1+2+8+3=16=7

VOKALTALLET - oplevelsen af selvet

eller motivationstallet, hjertetallet

Udregnes ved at tage tallene tilknyttet vokalerne navnet og summere og reducere om angivet tidligere. Eksempel med Ib Stahl giver 9+1=10=1

Fortæller om hvordan du oplever dig selv og hvad motiverer dig

Opsummering over variabler

Koncentrer dig om SKÆBNETALLET og VÆSENSTALLET da disse er mindst 80% af numerologien. Brug dine beregnede tal sammen med fortolkningslisten nedenfor og arbejd med fortolkningens positive og negative aspekter. Der kan laves mange andre beregninger end disse, men tyngden er på LIVSLEKTIEN og EVNER.

lykke dage: Du kan også udregne de gode dage. De gode dage er dage hvis vibration svarer til fødselstallets vibration og du kan være særlig heldig. F.eks. er jeg født d. 25. og min vibration er derfor 2+5=7. Mine lykkedage er de dage hvor dato kan reduceres til 7. Dvs 7, 16 og 25.

7=16,25,34,43,52

De 5 variabler giver os nu mulighed for hurtigt at lave et fint numeroskop, som i den danske udgave ofte har denne form.

Numeroskoper kan give et hurtigt grafisk overblik.

Vibrationer

Hvad vægter du mest? Arbejde med at styrke de positive egenskaber og svække de negative.

Tal som 11 og 22 er mestertal der ikke skal reduceres. Nogle numerologer bruger også 0 og mestertallene 33, 44, 55 mens mange andre slet ikke bruger begrebet mestertal og 0.

Terapista medtager mestertallene 11 og 22 men ikke 0 og de andre mestertal.

Efter tal og persontype følger de positive egenskaber og efter en blank linie de negative egenskaber.

1 - INDIVIDUALISTEN.

Individualisme, engagement, lederskab, selvtillid, selvstændig, modig, vedvarende

Egoistisk, stædig, bruger andre

2 - PARTNEREN.

Diplomatisk, følsom, empatisk, beroligende, retfærdig

Utilfreds, konfliktskabende ,doven, sensitiv.

3 - KUNSTNEREN.

God kommunikator, energisk, tolerant, kreativ.

Overfladisk, utålmodig, egnebehov, temperamentsfuld.

4 - ARBEJDEREN.

Stærk, organiseret, jordnær, arbejdende, disciplineret, koncentreret, detaljeret. En man kan stole på

Fantasiløs, uden lidenskab, doven, jaloux, vrissen, kedelig, kold, alvorlig

5 - EVENTYREREN.

Energisk, modig, begavet, stærk, eventyrlysten, fleksibel, nysgerrig, begavet, fleksibel.

Doven, ekstrem, kaotisk, ustabil, egoistisk

6 - MODEREN.

Beskyttende, fornuftig, ansvarlig, sensitiv, hjemlig, pylrende

Påtrængende, bekymret, ængstelig, jaloux, følsom og ustabil.

7 - DEN VISE.

Begavet, intuitiv, søgende, mediterende, emaptisk, spirituel, alvorlig, ansvarlig

Bekymrende, eneboer, ustabil, sarkastisk

8 - LEDEREN.

Anfører, kontrollerende, stærk, effektiv, vurderende, begavet

Ufølsom, intolerant, hård, enevældig, materialistisk, psykopatisk.

9 - VENNEN.

Hjælpsom, empatisk, generøs, følsom, kreativ, uafhængig, effektiv.

Egoistisk, overfølsom, kold.

11 - MAGIKEREN.

Intuitiv, følsom, instinktiv, ledende

Urolig, ængstelig, fanatisme, magtmisbrug

22 - SKABEREN.

Kreativ, dynamisk, udadvendt, stærk, intuitiv, visionær.

Tvivl, stresset, urolig, valg af mørket

Konklusion

Jeg håber du har fået mere overblik over numerologien og hvilke værktøjer og begreber numerologer bruger. Det er ikke så kompliceret. Fortolkningen er til gengæld meget kompliceret og er måske mere en psykoterapeutisk opgave.

Kig under værktøjer og søg efter Numeroskopet. Her indtaster du dine navne og fødselsdata og får alle grundvariabler udregnet og efterfølgende indlagt grafisk i numeroskopet.