Få nye fans

Følgere er ikke noget man udelukkende får på sociale medier. Skriv gode relevante artikler på din hjemmeside eller her og du får naturligt flere følgere og nye fans. Interesserede læsere skal nok finde dig.

Ubevist spørgsmål om forfatteren

Disse og andre spørgsmål stilles ubevidst af en læser. Din artikel skal besvare læserens spørgsmål for at fastholde interessen.

Når artiklen er færdigskrevet, så forsøg at besvare spørgsmålene udfra artiklen.

Kan de besvares? Er svaret negativ så omskriv artiklen indtil svaret er positiv.

Eksempel på artikel

Unik artikel

En god og interessant artikel fanger læseren ved at formidle ny viden. Det kan være nye måder at se og behandle et emne på eller måske en helt ny behandling. Kan du formidle ny viden på interessant vis så har du nået læseren.

En læser med interesse i artiklens emne har sandsynligivs læst andre artikler om samme emne og forventer derfor ny indsigt. Dette sker bedst med en unik artikel og ikke med en genbrugt artikel, som måske allerede er læst.

Du kan selvfølgelig behandle samme emne fra en anderledes vinkel og henvise til den oprindelige artikel. Det allervigtste er dog at artiklen er unik og kun findes et sted!

Du kan med en unik artikel nå dit publikum og potentielle kunder, på en dybere og mere forbindende måde end ved en annonce.

Praktisk skrivning

Sæt en fast tidsramme på 15 eller 30 minutter af til at skrive. Det kan du gøre en, to eller flere gange dagligt. Det er op til dig.

Skrive som det falder dig ind. Start i begyndelsen, midten eller slutningen - du bestemmer. Nedkriv historien du ville fortælle til en fortrolig, i den naturlige rækkefølge det kommer i. Stavefejl omflytning af afsnit kan altid ske senere. Det vigtigse er at skrive.

Inddeling
Inddel artiklen i mindre afsnit så den bliver lettere at læse. Tilføj korte overskrifter så artiklen er nemmere at finde rundt i.

Fremhævning
Ønsker du at fremhæve noget i en sætning så brug kursiv skrift. Er det afsnit-overskrifter så brug fed.

Annonce kontra Artikel
Gør det simpelt. Annoncer ikke i en artikel. Glem salgstalen. Dine læsere gider den ikke.

Annoncer er til salg af varer og ydelser.

Artikler formidler viden og information.

Beskriv behandlinger informativ. Lav en kort overskrift for hver behandling. Både nysgerrige læsere og potentielle kunder trækkes til. Giv din læser information

Artikler er også markedsføring
Artikler er selvfølglig også salg men blot på en helt anden måde.

Skriv så interessant at din læser besøger din hjemmeside og søger yderligere information når artiklen er læst.

Praktisk

Info-boks
Artikler indeholder en info-boks med kort portræt af forfatter samt samt link til forfatterens hjemmeside og profil. Et eksempel på en info-boks

Antal ord
Artikler består af mindst 500 og helst over 1000 ord og indeholder gerne et par matchende illustrationer.

Fagudtryk
Forklar fagudtryk kort og præcist. Gerne med link til forklaring på din hjemmeside. Terapista kan oprette en leksikon indlæg hvis du hellere vil dette.