Numerologi - en forklaring

numerologi ikon

Dette er enkel og hurtig forklaring af grundlæggende numerologi. Du får oplyst hvordan man beregner de forskellige tal og hvad disse tal, også kaldet vibrationer, måske betyder. Det kan nemlig afhænge af hvordan den enkelte numerolog fortolker tallene.

Priser for navneskifte kan du også finde længere nede på siden. Forvent mindst 5000kr. for en navneskiftesceance. Fortvivl ikke. Hvis du vil skifte navn, lige efter din unikke tatovering med kinesiske skrifttegn. kan du selv helt gratis, finde på et latterligt navn til 0 kr.

Søgning på nettet

Søger du på "numerologi" på nettet så bemærker du som det første følgende sætninger i søgemaskinen.

Den Numerologiske Navneberegner - Indtast blot dit navn i feltet og se med det samme navnets numerologiske vibrationer nedenfor.

Numerologi navneberegner - Analyser dit navn her ... en vibrations udregner, som du kan bruge til at lave en numerologisk navne beregning

Numerologi - Numerologi (egtl. læren om tal) er en pseudovidenskabelig praksis, der forsøger at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer (ofte navne) og disses vibrationer

Numerologi - hvad skal mit barn hedde? Se her, hvordan du beregner navnetal og fødselstal og læs, hvad tallene betyder.

Vibrationsudregner - Din Skæbne I Dine Tal. Den numerologiske vibrationsudregner er baseret på den kaldæiske numerologi eller oldtidsnumerologien; det mest korrekte system, samt det system, der

Pyhhh, man er overvældet og sveder i sin uforstandighed. Bare rolig! Der er absolut intet videnskabeligt i nogle af påstandene og den kompliceret matematik er begrænset til at lægge tal sammen, trakke dem fra hianden og dividere ind imellem. Enhver der har gået 4 år i skole kan klare den matematik.

Ord som vibrationer, numerologisk vibrations-udregner, kældæisk system osv. forvirrer de fleste og tjener til at give det hele en aura af lange studier af forskellige videnskaber og matematik.

Realiteterne, som viser sig ved en Google søgning, afslører ikke nogen numerolog med matematiske eller arkæologiske kundskaber over folkeskoleniveau.

Dog kan numerologien være en hjælpemiddel, en slags katalysator, der skaber et emne og tryghed mellem en behandler - psykolog e.l. - og en klient.

Fortolkning

Fortolkningen af vibrationen overlades til numerologer. Dette skyldes at en vibration tolkes på forskellig vis af forskellige numerologer. En vibration udtrykker et den energi der er i tallet. Numerologien baserer sig på personens navn og personens fødselsdato. Ud fra dette beregnes en vibration og man har derved et direkte udtryk for den energi personen bærer. Moderne numerologi har også tilføjet datoer for begivenheder. En anden tendens i tiden er at semi-kendte ændrer navn til noget andet.

Jeg har fjerne den støj, forvirring og mystik der præger de fleste hjemmesider, blogs og bøger om emnet. Jeg mistænker det er med vilje nogle ønsker at bevare en mystiske aura. Jeg håber jeg har skåret nok ind til benet så du som læser kan danne dig et overblik, og er rustet til selv stille spørgsmål, gerne kritiske, til numerologerne. Man får overraskende sjældent konkrete svar på de spørgsmål man stiller.

Sammen med de numerologiske beregninger der stilles helt gratis til din rådighed, kan oplysninger på denne side bruges til at skrive en udførlig psyko-numerologisk rapport helt gratis, hvis du har mod på det. Det basale er med - endda med et numeroskop hvis du ønsker dette.

Numerologi links

God og nyttig information med google søgning efter numerologi

Numerologi - Wikipedia artikel
Numerology - Udførlig wikipedia artikel på engelsk.
Talmagi - Kort artikel om numerologi
Skeptica - Kritisk sund fornuft

Numerologer med navneskift og mersalg
Numerologisk Navneberegner - En Millicentt Rosamunde
Navneskifte: 5000 kr

Numerologisk Navneberegner - Estel og Johannnes Ehvass
Navneskifte : 7700 kr.)

Varigheden af ovenstående er ca 2 timer og timeprisen er hermed 2500 - 3850 kr. Pyhhhhhh

Om numerologi

Numerologi er en pseudovidenskab omhandlende troen og læren om tals særlige evner. Det handler om talmagi!

Numerologi er egentlig ganske simpel og er baserestpå udregning af tværsum af bestemte tal tilknyttet en person eller begivenhed og datoen for begivenhed og navn. Tværsum reduceres ved et nyt tværsum indtil et enkelt ciffer er tilbage. Tallet kaldes for en vibration.

Der er absolut intet matematik i beregningerne. Du skal bare kunne lægge to tal sammen. Mere kompliceret er det ikke.

Vil du slippe for beregningerne, og dermed undgå fejl, så kig på numerologiske værktøjer efter den gratis numerologisk navneberegner. Du kan også kopiere og bruge koden til beregneren på din hjemmeside. Du får nemlig PHP koden gratis med

Da navne på beregninger (variablerne) og fortolkningen af tværsum varierer mellem numerologerne, opstår ofte stor forvirring hos såvel "uindviede" som indvide. Der er, i virkeligheden, kun en håndfuld variabler du skal kende, men hver variabel kan have rigtig mange navne, også hos samme numerolog.

Målet med beregningerne er at beregne en vibration og fortolke på denne. Grundlaget er som tidligere omtalt, navn og fødselsdato eller en begivenhedsdato.

Et navn har en energi - eller flere - og en ændring af navnet ændrer selvfølgeligt på denne energi. En persons liv ændrer sig da personens energi nu er ændret.

Systemer

Hver bogstav tilknyttes et tal som kan være forskellig fra system til system. Tallene går fra 1 til 8 eller 9, afhængig af systemet. Tallene siges at repræsentere bestemte vibrationer.

Bogstaver som i,j og v,u,w først opfattedes som selvstændige bogstaver i 1700 tallet.

Bailliet, Phytagoras, Agrippinske systemet opstod så sent som i 1880'erne og er meget simpelt. Det er blot en nummereret sekvens af bogstaver . Danske bogstaver kan lægges i enden eller konverteres til ae, oe, aa. Dette afhænger af numerologen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z æ
ø å

Gematria,"Oldtidens system", Kaldæisk er et noget ældre system baseret på fonetik og lydenes vibrationer. Bemærk det logiske i at y, i og j samt v,u og w er de samme lyde i det oprindelige latinske alfabet, har samme værdi i dette system.

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e u o f
i k g m h v z p
j r l t n w
q s x
y

Jeg anser det sidste system som det mest logiske system når vægten nu er på vibrationer. Til gengæld forstår jeg ikke hvorfor man ikke har et særskilt system for hvert sprog da udtalen er vidt forskellig mellem sprogene. Dvs påstanden om at lyden afgør værdien holder ikke.

Men måske skal man ikke spekulere så meget i systemer men i stedet på samspil mellem numerolog og klient.

Variablerne

Disse tals tværsum udtrykker vibrationer som beskrives med både positive og negative egenskaber.

SKÆBNETALLET - det du skal lære i livet.

eller livslektien, karaktertallet

Består af tværsummen af fødselsdatoen. Tallene - dd mm åååå - summeres og reduceres til man har et enkelt tal Er du født den 21 07 1976 så er din livslektie : 2+1+7+1+9+7+6 = 33 som kan reduceres yderligere til 6.

FØDSELSTAL - den du er født som; dit udgangspunkt.

eller Beregnes ud fra fødselsdatoen. Er du født den 21 så er det 3. Er det den 31 så er det 4. Tallet fortæller om din grundlæggende personlighed og evner. Din opgave er at udvikle disse i den retning du ønsker. Tallet er dit "udgangspunkt" og bestemer hvor du starter fra men ikke hvor du ender.

VÆSENSTALLET - dine evner og muligheder.

eller evner

Tallet fortæller om dine muligheder og evner og dine talenter og udtryk i denne fysiske verden. Beregnes fra dåbsnavnet. . Hedder du Ib Stahl er dine tal : 9+2+1+2+1+8+3=26 som kan reduceres yderligere til 8

KONSONANTTALLET - hvordan din personlighed opleves

eller indtrykstallet, udtrykstallet, personlighedstallet

Udregnes ved at tage tallene tilknyttet konsonanter i navnet og summere og reducere om angivet tidligere. Eksemplet med Ib giver:2+1+2+8+3=16=7

VOKALTALLET - oplevelsen af selvet

eller motivationstallet, hjertetallet

Udregnes ved at tage tallene tilknyttet vokalerne navnet og summere og reducere om angivet tidligere. Eksempel med Ib Stahl giver 9+1=10=1

Fortæller om hvordan du oplever dig selv og hvad motiverer dig

Opsummering over variabler

Koncentrer dig om SKÆBNETALLET og VÆSENSTALLET da disse er mindst 80% af numerologien. Brug dine beregnede tal sammen med fortolkningslisten nedenfor og arbejd med fortolkningens positive og negative aspekter. Der kan laves mange andre beregninger end disse, men tyngden er på LIVSLEKTIEN og EVNER.

lykke dage: Du kan også udregne de gode dage. De gode dage er dage hvis vibration svarer til fødselstallets vibration og du kan være særlig heldig. F.eks. er jeg født d. 25. og min vibration er derfor 2+5=7. Mine lykkedage er de dage hvor dato kan reduceres til 7. Dvs 7, 16 og 25.

7=16,25,34,43,52

De 5 variabler giver os nu mulighed for hurtigt at lave et fint numeroskop, som i den danske udgave ofte har denne form.

Et numeroskop, som den du ser ovenover bruges til at give et hurtigt overblik over de vigtigste tal. Et numeroskop er ikke nødvendig og findes i andre udgaver i andre lande. Tradition betyder en del indenfor numerologien og de numerologiske fortolkninger.

Vibrationer

En vibration er det tal der udregnes ud fra dit navn, fødselsdato eller begivenhed. Begrebet vibration, og vibration skal ikke tages bogstaveligt, er nøglen der kan bruges til udregning af andre vibrationer. Til det brug er et numeroskop anvendeligt da et numeroskop giver et godt overblik over de

Hvad vægter du mest? Arbejd med at styrke de positive egenskaber og svække de negative. Udfra de numerologiske beregninger så koncentrer dig om det positive og få ny energi og styrke i dit liv. Energi niveau i dit liv kan ændres ved at ændre navnet, påstår mange numerologer. Andre numerologer mener, ganske logisk efter min mening, at det er lige meget. Dit energi niveau påvirker dit liv uanset om du skifter navn eller ej.

Tal som 11 og 22 er mestertal der ikke skal reduceres. Nogle numerologer bruger også 0 og mestertallene 33, 44, 55 mens mange andre slet ikke bruger begrebet mestertal og 0.

Terapista medtager mestertallene 11 og 22 men ikke 0 og de andre mestertal.

Efter tal og persontype følger de positive egenskaber og efter en blank linie de negative egenskaber.

1 - INDIVIDUALISTEN.

Individualisme, engagement, lederskab, selvtillid, selvstændig, modig, vedvarende

Egoistisk, stædig, bruger andre

2 - PARTNEREN.

Diplomatisk, følsom, empatisk, beroligende, retfærdig

Utilfreds, konfliktskabende ,doven, sensitiv.

3 - KUNSTNEREN.

God kommunikator, energisk, tolerant, kreativ.

Overfladisk, utålmodig, egnebehov, temperamentsfuld.

4 - ARBEJDEREN.

Stærk, organiseret, jordnær, arbejdende, disciplineret, koncentreret, detaljeret. En man kan stole på

Fantasiløs, uden lidenskab, doven, jaloux, vrissen, kedelig, kold, alvorlig

5 - EVENTYREREN.

Energisk, modig, begavet, stærk, eventyrlysten, fleksibel, nysgerrig, begavet, fleksibel.

Doven, ekstrem, kaotisk, ustabil, egoistisk

6 - MODEREN.

Beskyttende, fornuftig, ansvarlig, sensitiv, hjemlig, pylrende

Påtrængende, bekymret, ængstelig, jaloux, følsom og ustabil.

7 - DEN VISE.

Begavet, intuitiv, søgende, mediterende, emaptisk, spirituel, alvorlig, ansvarlig

Bekymrende, eneboer, ustabil, sarkastisk

8 - LEDEREN.

Anfører, kontrollerende, stærk, effektiv, vurderende, begavet

Ufølsom, intolerant, hård, enevældig, materialistisk, psykopatisk.

9 - VENNEN.

Hjælpsom, empatisk, generøs, følsom, kreativ, uafhængig, effektiv.

Egoistisk, overfølsom, kold.

11 - MAGIKEREN.

Intuitiv, følsom, instinktiv, ledende

Urolig, ængstelig, fanatisme, magtmisbrug

22 - SKABEREN.

Kreativ, dynamisk, udadvendt, stærk, intuitiv, visionær.

Tvivl, stresset, urolig, valg af mørket

Konklusion

Jeg håber du har fået mere overblik over numerologien og hvilke værktøjer og begreber numerologer bruger. Det er ikke så kompliceret. Fortolkningen er til gengæld meget kompliceret og er måske mere en psykoterapeutisk opgave.

Måske er rådet at vælge en numerolog undgår at udskifte dine navne og alligevel hjælper dig at få mere energi og kraft i din daglidag, Fysisk og psykisk velvære har stor betydning o menneskers liv.

Kig under værktøjer og søg efter Numeroskopet. Her indtaster du dine navne og fødselsdata og får alle grundvariabler udregnet og efterfølgende indlagt grafisk i numeroskopet.

/Af Xixomaq Ziniphphannt - med dobbelt "ph"